HTML 5 İLE XHTML ARASINDAKİ FARKLAR

HTML 5 ve XHTML arasındaki farklara geçmeden önce XHTML nedir? Onu açıklayalım; XHTML açılımı: Extensible Hypertext Markup Language yani Türkçe karşılığı; Genişletilebilir Üstün Metin İşaretleyici Dil manasına gelir. 

Buradaki “X” harfi XML dilinin yani (Genişletilebilir İşaretleme Dilinin) özelliklerini taşır. Bundan dolayı da XML dilinin özelliklerini, HTML dili içerisinde de barındırabileceğimizi belirtir. XML dili, içeriklerin ve verilerin görünümünden çok yapısından sorumludur.

HTML 5 ile XHTML arasındaki farka gelecek olursak; Bunlar arasındaki tek fark “DOCTYPE” yani Doküman türü tanımıdır. XHTML’ de 3 tip belge tanımı oluşturulur.

XHTML’ de bu belge türü tanımlamasının sebebi; belge içerisinde oluşturulacak elementlerin standartları için ek bir bağlantı sağlamaktır.

XHTML 3 tip belge türü tanımlar demiştik. Şimdi bu belge türlerini açıklayalım;

1. STRICT: Bu belge türü tanımı aralarındaki en katı denetleyici türüdür. Sayfada hiçbir kod yazım hatasını kabul etmez.

KOD ÖRNEĞİ;

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

2. TRANSITIONAL: STRICT’ e göre daha esnek ve sayfalardaki bazı kod yazım hatalarını göz ardı edebildiğinden dolayı en çok kullanılan belge türü tanımıdır.

KOD ÖRNEĞİ;

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

3. FRAMESET: Sitelerde veya sayfalarda çerçeveli tasarımlar yapılacaksa o zaman tercih edilecek bir belge türü tanımıdır.

KOD ÖRNEĞİ;

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

HTML 5 KOD ÖRNEĞİ;

<!doctype html>

HTML 5’ te ise bu saydıklarımızın hiçbirine gerek yoktur. Belge türünü tanımlamak için “DOCTYPE HTML” yazılması yeterli olacaktır. HTML 5 geçmişe dönük yapısıyla XHTML’ in barındırdığı kod yapılarını da destekler.