HTML – STYLE ETİKETİ (TAGI)

Style Etiketi: Sayfa içerisindeki dokümanların, içeriklerin düzenlemelerini yaptığımız ve style kodlarımızı bu etiket içerisinde belirlediğimiz etiket türüdür.

Web sayfamızdaki içeriklerin veya herhangi bir nesnenin tarzını belirlemek için stil kodları uygulamalıyız. Bunun için de stil kodlarını barındıracağımız stil etiketini kullanırız.

Style etiketini <head> </head> etiketleri arasına yazmamız gerekir. Style etiketini eğer <body> </body> etiketleri arasına yazarsak stil kodlarını çalıştıracaktır. İstisna durumlarda etiketler içinde stil kodlarını yazabiliriz. Yalnız bu yazılış şekli web standartları için yanlış yazılış biçimidir. Bu yüzden <style> </style> etiketini head etiketleri arasında yazılmasına dikkat edelim.

Style etiketi; <style> İşareti ile başlar. </style> İşareti ile biter.

Şimdi style etiketine örnek göstererek işleyişine bakalım.

Öncesinde <body> </body> etiketleri arasına bir nesne oluşturalım. Bu örneği vermek için “<p> </p>” etiketini yani paragraf etiketini kullanabiliriz.

KOD ÖRNEĞİ;

<html> 

       <head> 

             <style> 
                 
p {
                      background : grey ;
                      text-align : center ;
                      font-weight : bold ;
                      font-size : 50px ;
                      color : maroon ;
                     }
            </style>

       </head>

       <body> 

              <p> Style Etiketi </p>

       </body> 

</html>

GÖRÜTÜ;

Style etiketi içerisine atanan bazı alt özellikler vardır. 

Bunlar; media, scoped ve type özellikleridir. Bunlar arasında en sık kullanılan özellikse type özelliğidir. Type özelliğine atanan değerse stil etiketi olduğundan dolayı text/css tir.

Style etiketi içerisine herhangi bir alt özellik atamadan da kullanabiliriz.

BU ETİKETE ATANAN ALT ÖZELLİKLER;

Özellik Değer  Tanım
scoped scoped Medya türlerinde optimize edilecek cihazı belirler.
media screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
Belgenin görüntüleyineceği cihaz belirtilir.
type text/css Verinin MIME Türünü ve stil dilini belirler.

Tarayıcı Desteği;

Chrome Firefox IE Opera Safari
EVET EVET EVET EVET EVET