html-script-tag

HTML – SCRIPT ETİKETİ (TAGI)

Script Etiketi (Tagı); javascript kodlarımızı bu etiket içine yazmamız ve harici javascript dosyamızı html sayfamıza dâhil etmemiz için kullandığımız etiket türüdür. Script Etiketini (Tagını) kullanabilmemiz için javascript kodlama dilini bilmemiz gerekiyor.