html-googlebot

HTML – META TAG Googlebot

Web sayfaların indekslemesini, ön izlemesini, dmoz ön bilgisinin alınması veya site içindeki bağlı URL (link) lerin takibe alınıp alınmayacağını bildirmemize yarayan Google arama motorunun geliştirmiş olduğu ve ona ait bir bot (googlebot) türüdür.

html-meta-tag

HTML – META ETİKETİ (TAGI)

Meta etiketi; Web sayfalar ve içerikler için arama motorlarına gerekli bilgileri tanımladığımız etiket türüdür. etiketleri (tagları) HTML kodlarımızın etiketleri arasına yazdığımız bilgi etiketleridir. Bu etiket türü arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgiler sunar.

html-base-tag

HTML – BASE ETİKETİ (TAGI)

Base Etiketi (Tagı); Sayfa içerisinde kullanacağımız verilere (referans sağlayacağımız dış veriler de dâhil) dosya bağlantılarına mutlak yol veya (URL) adresleri belirlememizi sağlar. Bu etiket içinde belirleyeceğimiz her adres (dosya-dizin yolu ve web adresi) mutlak yolumuz olacaktır. 

html-script-tag

HTML – SCRIPT ETİKETİ (TAGI)

Script Etiketi (Tagı); javascript kodlarımızı bu etiket içine yazmamız ve harici javascript dosyamızı html sayfamıza dâhil etmemiz için kullandığımız etiket türüdür. Script Etiketini (Tagını) kullanabilmemiz için javascript kodlama dilini bilmemiz gerekiyor.

html-style-tag

HTML – STYLE ETİKETİ (TAGI)

Style Etiketi: Sayfa içerisindeki dokümanların, içeriklerin düzenlemelerini yaptığımız ve style kodlarımızı bu etiket içerisinde belirlediğimiz etiket türüdür.

html-link-tag

HTML – LINK ETİKETİ (TAGI)

Link etiketi; HTML dokümanımıza dış verilerin bağlantısını, yani Stil dosyaları veya diğer adıyla CSS dosyalarını ve tarayıcımızın sekme kısımlarında görünen “favicon” dediğimiz ufak simgeyi, sayfamıza dâhil etmemiz için kullandığımız etiket türüdür.

html-title-tag

HTML – TITLE ETİKETİ (TAGI)

TITLE ETİKETİ: Web sayfaların veya web dokümanların başlığını belirlemek maksadıyla kullandığımız etiket türüdür. <title> </title> etiketi <head> </head> etiketleri arasına yazılır. Doğru yazılış biçimi bu şekildedir. Eğer Body kısmına yazılırsa tarayıcı sekmesinde başlığı gösterecektir. Yalnız <body> </body> etiketleri içerisine yazılış şekli yanlıştır. Şimdi title etiketinin örneğini inceleyelim;